Szynkarz

Szynkarz- przestarzałe: osoba prowadząca szynk, piwiarnię, właściciel gospody.