Turski Ignacy

Syn Ksawerego i Marianny Przeręsbkiej (Przybylskiej). Zmarł w 1845 roku (akt nr 28).

Kurjer Warszawski, No 215, 1844 rok.