Bakalarz

Oboczność od Bakałarz. Bakałarz to:

  • nauczyciel;
  • osoba posiadająca bakalaureat- najniższy stopień naukowy nadawany przez uniwersytety anglosaskie lub dyplom nadawany przez władze uniwersyteckie absolwentom szkół średnich, uprawniający do studiów w szkołach wyższych.