Glossary Term: badacze

Gedl Marek

Polski archeolog, profesor zwyczajny dr hab., badacz epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Gedl

Suliga Jan Witold

Etnograf, antropolog kultury, znawca kabały, magii i tarota Link