Warunki użytkowania

Wszystkie treści- materiały, zdjęcia, mapy- zostały zamieszczone w serwisie MojaPraojczyzna w dobrej wierze. Ponieważ serwis traktuje również o tematach historycznych, w większości opiera się o sprawdzone źródła, jednak może zawierać też błędy wynikające z niedokładności podań ustnych, błędów badaczy a także moich, własnych. Zapewniam, że dokładam wszelkiej staranności, by nie rozpowszechniać nieprawdziwych lub błędnych informacji.

Jeżeli gdzieś popełniłem błąd proszę o informację na adres mailowy:

mojapraojczyzna@gmail.com

Jednocześnie oświadczam, że nie biorę odpowiedzialności za skutki, szkody i utracone korzyści wynikające z wykorzystania informacji znajdujących się w serwisie a także skutki jego nieprawidłowego wykorzystania.

Nie identyfikuje się również z żadną partią polityczną, ugrupowaniem itp a wszelkie wydatki związane z prowadzeniem serwisu (hosting, domena, licencje, sprzęt IT) pokrywam z własnych, prywatnych środków.

Dostęp do treści serwisu jest darmowy a Autor Mariusz Suliga udostępnia elementy na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) , chyba, że wskazano inaczej. Pozostałe treści, których nie jestem autorem, właścicielem lub posiadaczem licencji mogą być objęte innymi prawami zastrzeżonymi na rzecz ich autorów. Ich wykorzystanie bez odpowiedniej zgody jest zabronione.

Opublikowany w Gene

Dodaj komentarz