Kryczka

Według Rymuta- w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kryc-, por. kryć, kryty, gwarowe kryca ‘żelazo kute’, imię Hryć (Gregorius), niemiecka nazwa osobowa Kritz; od kryczka ‘kapusta, brukiew’.