Czaplicki Michał h. Lubicz

Michał Czaplicki, herbu Lubicz, właściciel Stanowisk, które nabył w 1790 roku od Potockich. Urodził się około 1743 roku, vicesgerent grodzki chęciński w 1773 roku, komornik graniczny sandomierski od 1785, a od 1793 roku skarbnik chęciński, kawaler ordery Św. Stanisława. Był komisarzem Sejmu Czteroletniego z powiatu chęcińskiego województwa sandomierskiego do szacowania intrat dóbr ziemskich w 1789 roku.

Jego ojciec Jan, w 1759 r. dziedzic dóbr Rogienice i Ogarki.


Michał, w 1778 r. vicesgerent grodzki chęciński, 1785 r. komornik graniczny sandomierski, 1793 r. skarbnik chęciński, w tymże roku kawaler orderu Św. Stanisława. W 1790 r. nabył Stanowiska w powiecie chęcińskim, od Potockiego (M. 289 f. 286). Z żony, Agnieszki z Przybylskich, zostawił syna Filipa, ur. 1792 r. w Stanowiskach, ożenionego 1815 r. w Niedospielinie z Karoliną Sławianowską córką Pawła. Syn Filip Leopold z żony, Florentyny z Kamockich, zostawił syna Leopolda Karola, właściciela Stanowisk, Łapczyna, Mrowicy, ur. 1853 r., ożenionego 1882 r w Wilnie z Heleną Poklewską-Koziełłówną. Syn ich Leopold, ur. 1886 r.

Źródła:

Uruski, Seweryn. Rodzina Herbarz Szlachty Polskiej. Tom II. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1905

Boniecki, Adam. Herbarz polski. Część I. Wiadommości-historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. Tom III. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1900.