Fundacja Moja Praojczyzna

Fundacja Moja Praojczyzna

W związku z potrzebą kultywowania tradycji, historii oraz z pragnienia poznania losów przodków, a także osób niespokrewnionych, a związanych z dziejami Kluczewska i okolic, powstała Fundacja Moja Praojczyzna.

Niewątpliwie jednym z głównych przejawów jej działalności jest portal Moja Praojczyzna.

Ma on nie tylko charakter informacyjny. Portal to również próbą zamknięcia dawnych czasów w nowoczesnej formie, która teoretycznie ma potencjał by, docierać również do młodszego pokolenia. Zapraszam do zapoznania się z informacjami zamieszonymi w artykułach oraz do wspierania fundacji, dobrym słowem, informacjami a także wpłatami na jej rzecz.

W związku z powyższym Fundacja Moja Praojczyzna, którą założyłem, powstała w celu:

1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
3) integrowanie społeczeństwa wokół tradycji i dziedzictwa historycznego lokalnych społeczności wsi i miast oraz regionów;
4) wspieranie działań (inicjatyw) edukacyjnych związanych z rozpowszechnianiem wiedzy o własnym dziedzictwie historycznym;
5) pomoc osobom niepełnosprawnym w poznawaniu dziedzictwa historycznego;
6) edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa w dziedziczeniu, wzbogacaniu i kształtowaniu świadomości historycznej;
7) promocji dziedzictwa historycznego społeczności lokalnych poza granicami tych społeczności;
8) promocji dziedzictwa historycznego Polaków poza granicami kraju;
9) wspieranie projektów organizacji pozarządowych mających na celu upowszechnianie i ochronę dziedzictwa historycznego;
10)wspieranie działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
11) wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
12) zabezpieczanie i ewidencjonowanie miejsc, pamiątek i zbiorów związanych z dziedzictwem historycznym i kulturalnym Polski;
13) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;


Fundacja Moja Praojczyzna

Fundacja Moja Praojczyzna

Prezes Zarządu: Mariusz Suliga

KRS: 0000872819

REGON: 387974133

NIP: 6793210941

Konto Bankowe: PKO BP-88 1020 2892 0000 5802 0759 7265


Dokumenty do pobrania:


Jedna myśl na temat “Fundacja Moja Praojczyzna

  1. Great post. It’s good that you bring up this topic. It will be useful for a lecture to high school. Thanks! ps. I invite you to visit my website satik.pl Articles are in Polish, but maybe there is someone who understands this language 🙂

Możliwość komentowania jest wyłączona.