#1 Wspólna historia- przed Chrztem Polski

Obiektem Naszych zainteresowań będą miejscowości, które zrzesza obecnie Gmina Kluczewsko (2017) i ich losy przed Chrztem Polski. Są to wsie i przysiółki o zróżnicowanym wieku i historii. Od takich, których początków można dopatrywać się w XIV wieku, do dużo, dużo młodszych. Aby łatwiej omówić wspólną historię tych ziem, podzieliłem je na pewne charakterystyczne okresy, uznając za kryterium przełomowe daty w historii świata, Europy czy Polski.

1500 – 400 lat p.n.e – Okres kultury łużyckiej

Wiadomo jednak, iż na terenie obecnego Kurzelowa istnieją ślady kultury zwanej kultura łużycka, która rozwijała się od około 1350/1300 lat p.n.e. do około 500/400 lat p.n.e. Jeszcze dokładniejsze miejsca związane z kulturą łużycką prezentuje Marek Gedl w książce „Uwagi o kulturze łużyckiej w południowo-zachodniej części województwa kieleckiego”, 1973. Możemy dostrzec tutaj miejsca, gdzie również znaleziono dowody na osadnictwo w erze kultury łużyckiej na terenie obecnych miejscowości, i tak:

Marek Gedl-
„Uwagi o kulturze łużyckiej w południowo-zachodniej części województwa kieleckiego”, 1973

Marek Gedl-
„Uwagi o kulturze łużyckiej w południowo-zachodniej części województwa kieleckiego”, 1973

Na terenie obecnej Mrowiny znaleziono naczynie wg J. Miśkiewicza datowane na wczesną fazę kultury łużyckiej. Niestety z tamtych czasów nie zachowały się żadne przekazy pisemne, a cała wiedza pochodzi z prac archeologicznych. Jeżeli w przekazach pisemnych z czasów starożytnych pojawiają się wzmianki o krajach Europy północnej, to najczęściej dotyczą ogólników, bądź najbardziej wyróżniających się miejsc. Trudno zatem wyobrazić sobie, że wielcy uczeni, jak Ptolemeusz, który zajmował się aktywnie geografią skupiałby się na tak małych osadach. Trudno sobie przez to również dokładnie wyobrazić, jak wyglądało życie w tamtych czasach, choć ich klimat można poczuć odwiedzając np Biskupin.


Marek Gedl-
„Uwagi o kulturze łużyckiej w południowo-zachodniej części województwa kieleckiego”, 1973

966 r. n.e. Chrzest Polski

Również nie do końca rozszyfrowaliśmy historię tych terenów (jak również tej części Europy) przed Chrztem Polski w 966r. Najstarsze miasto w Polsce- Złotoryja, otrzymało prawa miejskie dopiero w 1211 roku. Dla porównania Kraków otrzymał prawa miejskie dopiero w 1257 roku, Jędrzejów w 1271, Kurzelów w 1285 roku.

Pomimo, iż era miast zaczyna się dopiero w XIII wieku, nie oznacza to, że w tej części Polski i Europy nie było osadnictwa. Zanim pierwsi Piastowie zjednoczyli plemiona pod własnym przywództwem, istniało kilka plemion rozsianych po obszarze dorzecza Odry i Wisły. Jednym z takich plemion byli Wiślanie, którzy zajmowali obszar górnych biegów rzek: Wisły, Pilicy i Warty. Jedna z legend głosi, iż stolicą tego „państwa” była Wiślica. Nazwę wziąć miała od imienia założyciela, księcia Wiślan- Wiślimira, który przyjął chrzest w 880roku. Obecnie badacze bardziej przychylnie patrzą na Kraków, jako osadę „stołeczną” tego państwa.

Widać wyraźnie, że teren Wiślan obejmował również tereny obecnej Gminy Kluczewsko. Wiślanie, Lędzianie i Ślężanie tworzyli tzw. plemiona polskie, które wraz z plemionami pomorskimi i połabskimi tworzyli tzw plemiona lechickie. Plemiona lechickie zaś wraz z plemionami czeskimi i łużyckimi tworzą grupę plemion zachodniosłowiańskich.