#6 Wspólna historia- po 1945 roku

1945-1990 Okres PRL

Po wojnie przynależność i podział administracyjny ewoluowały, aby finalnie ukształtować się dopiero w 1998 roku.

1950-1957

W 1950 przeniesiono powiaty opoczyński i konecki z województwa łódzkiego do województwa kieleckiego. Następnie, w 1952 roku powiat włoszczowski zawierał  gminę Dobromierz i gminę Kluczewsko, które przemianowano w 1954 roku na gromady. W 1954 roku powstała również gromada Łapczyna Wola, którą zniesiono 31 grudnia 1959 a jej obszar włączono do gromady Dobromierz.

1957-1975

W 1957 ostatecznie ukształtował się podział administracyjny, który trwał aż do 1975 roku.

1975-1998

W 1975 roku, w wyniku reformy administracyjnej powstało 49 województw, a teren dzisiejszej gminy Kluczewsko, w obecnym kształcie znalazł się w województwie piotrkowskim. Ponownie przemianowano gromady na gminy w 1973 roku.

1998-obecnie

Reforma 1998 roku przywróciła podział na województwa, powiaty i gminy. Przy okazji tej reformy Kluczewsko i Dobromierz z powrotem wróciły do powiatu włoszczowskiego i do województwa świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach. Ta przynależność i podział administracyjny utrzymuje się aż do dziś.