#2 Wspólna historia- 996-1772 Polska królów

966-1138 rok

Mieszko I zaczął łączyć plemiona począwszy od Polan, zamieszkujących tereny osad Gniezno, Giecz, Bnin, Poznań, aż do zjednoczenia większości plemion polskich. Osady te uchodzą za kolebkę Państwa Polskiego. W 985 roku teren jego panowania znajdował się pomiędzy rzekami Pilicą, Wisłą na wschodzie, Odrą na zachodzie oraz Wartą i Notecią na północy.

Do roku 992 Mieszko I zdołał podporządkować sobie Plemiona Polan, Wiślan, Pomorzan, Mazowszan, Ślężan.

Chrzest Polski w 966 roku uznawany jest za początek Państwa Polskiego a Mieszko I za pierwszego władcę, mimo iż nie został nigdy koronowany na króla, a ten zaszczytny tytuł przypadł Bolesławowi Chrobremu.

Tereny Kluczewska weszły zatem w struktury pierwszego Państwa Polskiego, prawdopodobnie jeszcze przed Chrztem 966 roku.


1508 rok- Spis Podatkowy

Przytoczony niżej spis z Roku 1508 obejmuje województwo sandomierskie, powiat chęciński a wydany został w 1886 roku, jako „Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym”.

Źródła Dziejowe, Tom XV

Districtus Chanczinensis– powiat chęciński;

Palatinatus Sandomiriensis– województwo sandomierskie;

Widzimy tutaj:

 • Bobrowniki i Wola- właściciele Jan Prandota i Mikołaj z Bobrownik;
 • Komorniki Rzewuszyce- właściciel Jan Komornicki;
 • Stanowiska- właściciel Wincenty Stanowski;
 • Dobromierz- właściciel Mikołaj i Stanisław;
 • Januszewice- właściciel Jan Sobiekurski;
 • Kluczewsko i Brzeście- właściciel Paweł Rokoszycki;
 • Rączki, Dobromierz- właściciel Mikołaj Masłomiącki;
 • Stanowiska- właściciel Stanisław Stanowski;

Poniżej znajdują się wycinki ze źródła, zachowujące oryginalną pisownię. Bardzo ciekawie wygląda zapis nazwy Kluczewsko, gdzie przybiera tutaj formę Clwczowsko.

1511-1523 rok…

Jan Łaski objął przewodnictwo nad zadaniem spisu beneficjów archidiecezji gnieźnieńskiej, do której należały omawiane tereny. Dzieło to, Liber beneficiorum (z łac. Księga dobrodziejstw lub też Księga beneficjów), wskazuje następujące miejscowości:
Stanovyska, Wola Bobrownyczka, Bobrownyky. Mrovyna, Dobromyrz, Wola Lappczyna, Januschevicze, Comornyky, Rzewushicze, Camparzow, Cluczewsko, Pylczycza.

1573 rok…

Spis z Roku 1573, województwo sandomierskie, powiat chęciński wydany w 1886 r.jako „Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym”

Źródła Dziejowe, Tom XV

Niżej przytoczone zostały „składniki” parafii Kurzelów, Parafii Stanowiska i Parafii Januszewice.Przebiegały tędy średniowieczne szlaki, łączące Kraków z Łęczycą a dalej z Poznaniem bądź Toruniem, przewijały się wojska Jana Kazimierza oraz wojska szwedzkie.

Źródło: Koło Naukowe Drogowców Politechniki Rzeszowskiej

1710…

Na Mapie Polski i Litwy „Tabula Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae nova et exacta tabula: ad mentem Starovolcij descripta” autorstwa Johanna Baptisty Homanna wydanej w Norymberdze po 1710 widzimy dokładnie miasta ościenne: Kurzelów, Przedbórz, Radoszyce, Małogoszcz. Są to miejscowości „ważniejsze” z punktu widzenia logistyczno-ekonomicznego, stąd zostały naniesione na mapę. Obecność tak ważnych i historycznych miejscowości wspierał również rozwój miejscowości ościennych.

Tabula Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae nova et exacta tabula: ad mentem Starovolcij descripta, 1710.

Przed pierwszym rozbiorem, Kościół rzymskokatolicki w Polsce pod względem administracyjnym były podzielony na diecezje podległe metropoliom lub bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Całość składała się z:

 • metropolii gnieźnieńskiej;
 • metropolii lwowskiej;
 • diecezje bezpośrednio podległe Stolicy Apostolskiej;

Metropolia gnieźnieńska, w skład której wchodziła archidiecezja gnieźnieńska obejmowała swoim zasięgiem tereny Kluczewska, co schematycznie można przedstawić:

Metropolia gnieźnieńska-> archidiecezja gnieźnieńska-> archidiakonat kurzelowski-> dekanat Kurzelów.

Archidiakonat kurzelowski powstał w 1306 roku.