Tag: Rogojski

Rogojski (Rogójski) to ród, który związany jest z terenami Kluczewska, a dokładniej ze Stanowiskami.