Rzewuszyce- historia miejscowości

Rzewuszyce- historia miejscowosci

O Rzewuszycach możemy się dowiedzieć ze spisu z roku 1573, województwo sandomierskie, powiat chęciński wydany w 1886 r. jako “Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym”

Źródła Dziejowe, Tom XV

Jak widzimy występuje tam inna forma nazwy- Rzenschicze lub Rzezuszyce.

Właścicielem Rzewuszyc i Bobrownik był Bogusław podczaszy Grabowiecki, który córkę Ludwiką Rejowną wydał w Januszewicach za Samuela ( ~1670-1716) Stolnika Dobrzyńskiego1 w 1701 roku, Syna Piotra Kozierowskiego h. Jelita i Annu Dunin Brzeźińskiej. Piotr Kozierowski był właścicielem dóbr Rączki, Dobromierz i Wymysłów.


  1. Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845