Rodzina Tarło

Rodzina Tarło jest licznym i wiekowym rodem. Legitymowali się herbem Topór. Od lat piastowali urzędy państwowe, takie jak: starości, kasztelanowie czy wojewodowie. Ich dzieje opisane są w Herbarz Polski, Kasper Niesiecki, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845.

Opis Rodziny przeniesiony z Herbarza Polski w przystępnej formie, można odnaleźć tutaj. Wywodzili się ze Szczekarzewic (Szczekarzowic, Czekarzowic), na terenie których powstało miasto Tarłów- obecnie województwo świętokrzyskie, powiat opatowski.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz