Rodzina Chocimowskich

Rodzina Chocimowskich herbu Oksza związana jest z Kluczewskiem poprzez postaci Andrzeja Chocimowskiego oraz trzech jego synów Stanisława, Jana i Marcina.  Byli oni właścicielami dóbr Kluczewska w XVI wieku.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz