O Patronie- św. Wawrzyniec

Święty Wawrzyniec (wersja łacińska- Laurencjusz) jest patronem Parafii Kluczewsko, a jego wspomnienie połączone z uroczystym odpustem obchodzone jest 10 sierpnia. W Polsce w 2018 roku znajdowało się 130 parafii, których patronem był św. Wawrzyniec.

Jest patronem ubogich, piekarzy, kucharzy i bibliotekarzy. Chroni również od pożarów i pomaga w chorobach reumatycznych, a także poparzeniach. W Polsce jest patronem ratowników GOPR i przewodników Sudeckich. Kult ś. Wawrzyńca był popularny szczególnie na terenach państwa krzyżackiego.

Według legendy co piątek chodzi do czyśćca by uratować choćby jedną duszę przed wiecznym potępieniem.

Bardzo mało wiemy na temat życia świętego Wawrzyńca. Według podań pochodził z Hiszpanii, z niewielkiej miejscowości Loret.

Zginął śmiercią męczeńska w Rzymie na via Tiburtina. Kilka dni wcześniej zginął przez ścięcie jego zwierzchnik papież Sykstus II. Wobec św. Wawrzyńca zastosowano tortury poprzez przymocowanie do rozżarzonej kraty, chcąc wymusić informacje o kościelnych skarbach. Legenda głosi, że św. Wawrzyniec opierając się męką nie wydał tajemnic, zdążył nawet ukryć Graala wysyłając do swojej rodziny.

Narzędzie tortur- rozżarzona krata-którym był poddawany jest jego atrybutem, często przedstawionym w ikonografii. Jego wizerunek w kościele w Kluczewsku znajduje się w nawie bocznej, w ołtarzu.

Ołtarz boczny, fot. Mariusz Suliga.