Nazwiska

Poniżej znajduje się lista, która zawiera nazwiska z terenu Kluczewska. Część z nich jest charakterystyczna dla tego regionu. Występują one w aktach od bardzo dawna.

Warto tutaj zauważyć, że na początku okresu międzywojennego, w 1921 roku analfabetyzm w Polsce sięgał 30%. W XIX wieku osobami piszącymi i czytającymi był ksiądz, organista i kilka ważniejszych osób we wsi/osadzie. Oczywiście nie dotyczy to rodzin szlacheckich, gdyż stanowiły one zdecydowaną mniejszość.

W aktach kościelnych, widzimy zapis umieszczany przez księdza:

Akt ten stawającym przeczytany, gdyż ci pisać nie umieją, przez Nas tylko podpisany został

Zatem księga parafialna była jedynym źródłem informacji, a pozostałe były przekazywane z ust do ust. Stąd liczne oboczności w nazwiskach, rozbieżne daty lub nieznajomość nazwiska panieńskiego własnej matki.

Analizując akty urodzeń, małżeństw czy zgonów, można zauważyć, że różnice w nazwiskach występują w obszarze nawet jednego pokolenia. Trafiłem na takie przypadki, gdzie część rodzeństwa nosiłą nazwisko w zmienionej formie.

Aby uzmysłowić sobie, z czym mamy do czynienia, wymienie teraz rózne formy jednego nazwiska, które można spotkać w moim drzewie rodowym na przestzreni 50 lat, w XIX wieku, i tak formy: Adamus, Jadamus, Adamusik, Jadamusik, Adamusiak, Jadamusiak, Adamusek, Jadamusek odnoszą się do tej samej rodziny.

Do podobnego zróżnicowania nazwiska dochodziło u potomków bezpośrednich, i tak ojciec o nazwisku Domżał, miał córkę nazywaną (i słusznie) Domżałówna, zaś syn zapisywany był w aktach jako Domżalski. Widzimy tutaj na linii ojciec-syn-córka trzy różne nazwiska. Przykład ten pochodzi od moich przodków.

Popularnym nazwiskiem w okolicy Kluczewska jest Dumin, które niegdyś występowało jednocześnie z Domin. W XVII i XIX wieku, między tymi nazwiskami można było postawić znak równości.

Obecnie istnieją portale internetowe, pokazujące występowanie nazwiska na terenie obecnej Polski. Można zatem szybko sprawdzić największe skupiska, które mogą dostarczyć ciekawych wniosków.

Link do portalu nazwiska-polskie.pl, gdzie należy wpisać interesujące nas nazwisko w polu SZUKAJ.

Nazwiska z terenu Kluczewska