Komorniki- historia miejscowości

Komorniki- historia miejscowosci

Tak o wsi Komorniki pisał ks. Jan Wiśniewski:

Zgorszenie w parafji we wsi Komornikach, należących do pani Niemojewskiej, stolnikowy wieluńskiej siał podstarości, a za jego przykładem dwóch chłopów. Lud w wielu miejscach Polski dotąd powtarza o niemoralności dawnych starostów.

(W roku 1778. Wojciech Niemojewski stolnik Wieluński, lub Andrzej Wierusz Niemojewski).