Opisy postaci

Opisy postaci

Opisy postaci związanych z terenami Kluczewska.

Jerzy Janota Bzowski- biografia

Jerzy Janota Bzowski urodził się w Pasztowej Woli w październiku 1906 roku. Był synem Józefa Janoty Bzowskiego herbu Nowina (1874-1946) ...
Czytaj Dalej

Józef Janota Bzowski

Józef Janota Bzowski herbu Ostoja, urodził się w 1874 roku, a zmarł w 1945 roku. Pochowany jest w Stanowiskach. Gospodarował ...
Czytaj Dalej

Szpondrowski Jan Pacyfik

Ksiądz Szpondrowski Jan Pacyfik (1831-1906), proboszcz parafii Kluczewsko od 1880 roku. W 1888 roku powiększył kościół. Zmarł w Kluczewsku 4/17 ...
Czytaj Dalej