Ważne postacie z terenu Kluczewska- księża, żołnierze, postacie historyczne oraz właściciele majątków ziemskich w alfabetycznym spisie. Osoby pojawiających się na kartach historii Kluczewska i okolic, odgrywających najważniejsze role.


Księża i duchowni

Księża i duchowni pełnili ważną rolę w historii. Zatem poświęcam im specjalny rozdział. W jednej z zakładek znajdziemy listę, przypisującą ...
Opisy postaci

Opisy postaci

Opisy postaci związanych z terenami Kluczewska ...
Rodziny szlacheckie

Rodziny szlacheckie

Świat, który znamy obecnie niewątpliwie znacznie różni się od dawnych czasów. Niegdyś rodziny szlacheckie stanowiły jedną z warstw społecznych. Współistniały ...

Ważne postacie z terenu Kluczewska lub z nim związane