Sacrum to inaczej strefa świętości, wokół której koncentrują się wierzenia i obrzędy, praktyki religijne (Wikipedia). Obszar Naszych zainteresowań rozciąga się na teren dwóch Metropolii: krakowskiej i częstochowskiej, obejmując obecnie diecezję kielecką i radomską.

Mamy tutaj do czynienia z terenami czterech parafii:

 • św. Jakuba w Stanowiskach;
 • Podwyższenia Krzyża Świętego w Januszewicach;
 • św. Wawrzyńca w Kluczewsku;
 • Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kurzelowie.

Odnajdziemy tutaj również zróżnicowane pod względem wieku, historii i przeznaczenia obiekty sakralne:

 • Kościół w Kluczewsku;
 • Kaplica Cmentarna w Kluczewsku;
 • Kościół w Januszewicach;
 • Kościół w Stanowiskach;
 • Kaplica w Rączkach;
 • Ruiny Zboru Ariańskiego w Łapczynej Woli;
 • Kaplica w Ciemiętnikach;
 • Kaplica Cmentarna w Kopruszy (Stanowiska).

Główne kategorie