Miejscowości Gminy Kluczewsko. Na terenach, które leżą w kręgu naszych zainteresowań możemy spotkać miejscowości o różnej historii. Jednak wszystkie są osadami, wioskami o charakterze rolniczym. Znajdziemy tu takie, które są stosunkowo młode, ale i takie, których początków szukać możemy jeszcze przed XVI wiekiem…


Miejscowości Gminy Kluczewsko

Historia miejscowości

Historia miejscowości

Historia miejscowości z Gminy Kluczewsko. Będziemy zajmować się poszczególnymi miejscowościami. Pochodzeniem nazw, wzmiankami w dawnych dokumentach oraz wydarzeniami, które są ...
Wspólna historia

Wspólna historia

Wspólna historia miejscowości z terenu Gminy Kluczewsko ...
Pozostałe informacje

Informacje i ciekawostki o miejscowościach

Informacje i ciekawostki o miejscowościach z terenów Gminy Kluczewsko ...

Dwór w Kluczewsku

Dwór w Kluczewsku

Dwór w Kluczewsku według Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004 zbudował w 1760 roku Feliks Turski ...
Łapczyna wola- historia miejscowości

Dwór w Łapczynej Woli

Dwór w Łapczynej Woli Dwór w Łapczynej Woli dziś już nie istnieje. Jednak dzięki starym mapom, możemy precyzyjnie zdefiniować jego ...
Miejscowości Gminy Kluczewsko

Miejscowości Gminy Kluczewsko

Miejscowości Gminy Kluczewsko według klasyfikacji SIMC ...

Położenie geograficzne

Płożenie geograficzne. Cały obszar Polski pod względem geograficznym został podzielony, zdefiniowany i opisany w drugiej połowie XX wieku przez Jerzego Kondrackiego, następnie zmodyfikowana ...

Przynależność administracyjna Gminy Kluczewsko

W tym wpisie naszym tematem będzie przynależność administracyjna Gminy Kluczewsko, czyli interesujących nas obszarów. Ostateczny kształt nadano podczas reformy z ...


West Gallicien (1801-1804) First Military Survey