Powstanie Styczniowe i jego wpływ na tereny Kluczewska i okolic.