Powstanie Styczniowe

Powstanie Styczniowe

Powstanie Styczniowe i jego wpływ na tereny Kluczewska i okolic.