Pierwsza Wojna Światowa to konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 roku. W chwili jej rozpoczęcia Polska oficjalnie nie istniała, ponieważ znajdowała się pod zaborami. Fakt ten sprawił, iż Polacy walczyli zarówno w armii niemieckiej, austriackiej a także rosyjskiej. Polaków wcielano do niej, jako mieszkańców państw zaborczych. Oznacza to, iż często pod flagami tych państw strzelali do siebie nawzajem, z tego powodu, że dwie główne strony tego konfliktu to:

  • państwa Trójporozumienia: Wielka Brytania, Rosja, Francja oraz Serbia, Japonia i Włochy, a od 1917 Stany Zjednoczone;
  • państwa centralne-Trójprzymierze: Niemcy, Austro-Węgry wspierane przez Bułgarię i Imperium Osmańskie.

To właśnie w Austro-Węgrzech zawiązały się Legiony Polskie, które walczyły przeciwko wojskom rosyjskim. W Rosji zaś, powstało Wojsko Polskie na Wschodzie, które tak jak Legiony, walczyły pod obcymi flagami z myślą o odbudowaniu państwa polskiego. Były to nowe, legalne organizacje, które działały pod zaborami, a ich żołnierze w odróżnieniu od Polaków, wcielonych do regularnego wojska rosyjskiego czy austriackiego, byli traktowani z szacunkiem i poczuciem własnej narodowości.

Podczas wybuchu I Wojny Światowej Kluczewsko znajdowało się pod zaborem rosyjskim, przez co jego mieszkańców wcielano do armii carskiej. Moi przodkowie, również wcieleni do obcego wojska walczyli w wojnie rosyjsko- japońskiej w 1905 roku w rosyjskich mundurach…

Pierwsza Wojna Światowa przyniosła również pozytywne skutki, a dokładniej odrodzenie Państwa Polskiego.

Grid

Dwór na Wulkanie- Konarska

Dwór na Wulkanie- Konarska …