KGK036 Kapliczka Rzewuszyce

Sacrum

Kapliczka Rzewuszyce. Kapliczka znajduje się przy drodze Rudka- Kluczewsko. Podążając drogą z Rudki do Kluczewska, natkniemy się na murowaną konstrukcję otoczoną stalowym wygrodzeniem, przy skrzyżowaniu, z którego jedna z dróg prowadzi do Rzewuszyc.

Krzyż ufundowali w 1953 roku mieszkańcy wsi Rzewuszyce.

Poniżej krzyża, na murowanej konstrukcji znajduje się wnęka ze świętą figurką. Poniżej wyryty napis, głoszący, że całość powstała jako ofiara mieszkańców wsi Rzewuszyce w 1953 roku.

Fot. Mariusz Suliga, 2019 r.

Całość zwieńczona jest murowanym krzyżem, ma którym znajduje się postać Jezusa ukrzyżowanego.