KGK036 Kapliczka Rudka

Kapliczka przy drodze Rudka- Kluczewsko. Podążając drogą z Rudki do Kluczewska, natkniemy się na murowaną konstrukcję otoczoną stalowym wygrodzeniem, przy skrzyżowaniu, z którego jedna z dróg prowadzi do Rzewuszyc.

Fot. Mariusz Suliga, 2019 r.
Fot. Mariusz Suliga, 2019 r.

Poniżej krzyża, na murowanej konstrukcji znajduje się wnęka ze świętą figurką. Poniżej wyryty napis, głoszący, że całość powstała jako ofiara mieszkańców wsi Rzewuszyce w 1953 roku.

Fot. Mariusz Suliga, 2019 r.

Całość zwieńczona jest murowanym krzyżem, ma którym znajduje się postać Jezusa ukrzyżowanego.

Fot. Mariusz Suliga, 2019 r.