KGK048 Kapliczka- Mrowina, św. Florian

Święty Florian jest patronem strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy i piekarzy. Na Mrowinie postać Świętego Floriana znajduje się w murowanej kapliczce, przy drodze prowadzącej przez wieś.