Historia budowy kościoła w Kluczewsku

Historia budowa kościoła w Kluczewsku

Historia budowy kościoła w Kluczewsku wiąże się z parafią Januszewice. Kościół i parafia w Kluczewsku mają stosunkowo krótką historię w porównaniu do parafii ościennych. Początek działania parafii datujemy na 1812 rok, a sama budowa świątyni  rozpoczęła się w 1797 roku staraniem Feliksa Pawła Turskiego h. Rogala, biskupa krakowskiego i księcia siewierskiego.

Historia budowy kościoła w Kluczewsku
Feliks Paweł Turski h. Rogala

Historia budowy kościoła w Kluczewsku

Bezpośrednio wcześniej, Kluczewsko nie miało świątyni i należało do parafii Januszewice. O pozwolenie na założenie parafii biskup Feliks Turski zabiegał u samego arcybiskupa gnieźnieńskiego Ignacego Krasickiego, który również legitymował się tym samym herbem-Rogala… Czy to ułatwiło osiągnięcie celu? Nie wiadomo, faktem zaś jest, że takie pozwolenie biskup Turski otrzymał, a swą wolę ufundowania świątyni przedstawił proboszczowi Januszewic oraz przedstawicielom kolegiaty kurzelowskiej w 1797 roku.

Kluczewsko w owym czasie było własnością biskupa Turskiego oraz jego letnią rezydencją, gdzie ochoczo przebywał. Dopiero pod koniec wieku, przekazał miejscowość swojemu krewnemu Ksaweremu Turskiemu (Xawery) h. Rogala, który władał nią po śmierci biskupa w 1800 roku. Według jednego źródła Feliks był stryjem Ksawerego, ale nie udało mi się jeszcze udowodnić stopnia pokrewieństwa…

Mapa z 1934 roku, z zaznaczonymi budynkami dworskimi i budynkiem kościoła

Budowa kościoła postępowała dość powolnie z powodu problemów finansowych. To właśnie dlatego postanowiono przenieść część wyposażenia z sąsiedniej parafii w Januszewicach, która została zlikwidowana na rzecz Parafii Kluczewsko.

W oddzielnym artykule opisuję historię tajemniczego zaginięcia dzwonów. Wyjechały z Januszewic do Kluczewska, lecz nigdy tam nie dotarły… Link do artykułu.

Zakończenie budowy

Świątynię ukończono w 1812 roku a parafię przeniesiono z Januszewic do Kluczewska i co ciekawe- przejęła patrona, czyli świętego Wawrzyńca po zlikwidowanej parafii. Same zaś Januszewice, Rzewuszyce i Komorniki weszły w skład nowej wspólnoty.

Ksiądz Wincenty Dąbrowski, który był proboszczem w latach 1850-1859 kościół pokrył gontem.

W 1877 roku proboszcz Frelek Tomasz obmurował cmentarz grzebalny.

Ksiądz Szpakiewicz Jan, proboszcz parafii Kluczewsko w latach 1877-1880, wykonał w kościele posadzkę kamienną.

W połowie XIX wieku rozpoczęła się rozbudowa kościoła, która zakończyła się w 1888 roku. Przewodniczył jej proboszcz Jan Szpondrowski (Szpądrowski).

Sam kościół usytuowano tak, by osie wyznaczały kierunki N-S i W-E, i tak, aby droga pomiędzy kościołem a dworem łączyła bezpośrednio obie budowle. Dziedzic miał również specjalną ławę, ustawioną wzdłuż ściany, przed ołtarzem, w której mógł dumnie zasiadać