TERYT

Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju. Rejestr urzędowy podziału terytorialnego Polski, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny.

Składają się na niego:

  • TERC- System identyfikatorów i nazw JEDNOSTEK PODZIAŁU TERYTORIALNEGO;
  • SIMC-System identyfikatorów i NAZW MIEJSCOWOŚCI;
  • BREC-System REJONÓW STATYSTYCZNYCH I OBWODÓW SPISOWYCH;
  • NOBC-System identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań;
  • ULIC-Centralny katalog ulic;