Szymczyk

Szymczyk, Szymczak, jest formą pochodną od imienia pochodzenia hebrajskiego Szymon, oznaczającego pierwotnie 'Bóg wysłuchał’. Nazwę osobową Szymczyk odnotowano już w 1607 roku.

Źródło: K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 568.