Sobański

Najstarszą formą, do której udało mi się dotrzeć to Sobaniec. Pozostałe pochodzą właśnie od niej, np syn gospodarza o nazwisku Sobaniec, zapisywany był w aktach jako Sobańczyk, jego żona zatem nazywana była Sobańska. Inne forma to Sobczyk.

Takie oboczności widzimy w aktach kościelnych i występują w obrębie jednego pokolenia, a nawet w nazwiskach dzieci.