SIMC

System identyfikatorów i nazw miejscowości- SIMC.

Obecnie w katalogu miejscowości funkcjonuje 12 określeń rodzajowych, którym nadano dwucyfrowe symbole:

 • 00 część miejscowości
 • 01 wieś
 • 02 kolonia
 • 03 przysiółek
 • 04 osada
 • 05 osada leśna
 • 06 osiedle
 • 07 schronisko turystyczne
 • 95 dzielnica m. st. Warszawy
 • 96 miasto
 • 98 delegatura
 • 99 część miasta