Marszewski Martynian Henryk

Ksiądz Marszewski (Maszewski) Martynian Henryk, proboszcz Stanowisk w 1890 roku. Urodzony w 1835 roku, wstąpił do klasztoru Bernardynów na Karczówce 1852 roku, gdzie złożył śluby w 1859 roku- godność ksiądz, funkcja kaznodzieja. Umarł w Białej, diecezji kujawsko-kaliskiej.

Oskarżony przez władze rosyjskie o udział w powstaniu 1863 roku.