Chocimowski Marcin

Marcin, dziedzic wsi Drzemlikowice, a jego nazwisko pochodzi od wsi Chocimów, w powiecie sandomierskim- obecnie (2017) powiat ostrowiecki. Pojawia się wraz z Grzegorzem właścicielem dóbr Chocimowa w Liber Beneficiorum  około 1470 r.

Marcin Chocimowski herbu Oksza:

  • podczaszy królewski 1471 r.,
  • kuchmistrz koronny 1488 r.
  • starosta przedborski 1486 r.

Jego synem był Andrzej Chocimowski h. Oksza.