Łapczyna Wola

Łapczyna wola- historia miejscowości

Dwór w Łapczynej Woli

Dwór w Łapczynej Woli Dwór w Łapczynej Woli dziś już nie istnieje. Jednak dzięki starym mapom, możemy precyzyjnie zdefiniować jego ...
Czytaj Dalej

Krzyż w Kolonii Łapczynej Woli

Krzyż w Kolonii Łapczynej Woli znajduje się po prawej stronie odcinka drogi łączącego Kolonie Łapczyną Wolę z Mrowiną. Fot. Mariusz ...
Czytaj Dalej
Łapczyna wola- historia miejscowości

Łapczyna Wola- historia miejscowości

Łapczyna Wola historia miejscowości XVI wiek W 1540 roku Łapczyna Wola zwana była Borkowa Wola, własność Jana Rozenkowskiego Łapki. W ...
Czytaj Dalej

OSP Łapczyna Wola

OSP Łapczyna Wola ...
Czytaj Dalej

Zbór w Łapczynej Woli

Obiekt nazywany powszechnie Zbór ariański w Łapczynej Woli obecnie to już ruiny kaplicy poariańskiej lub kalwińskiej. Pod jej posadzką znajdują ...
Czytaj Dalej