Turski Ksawery

Ksawery Turski herbu Rogala – stolnik szadkowski w latach 1784-1793, cześnik radomszczański w 1784 roku. W 1786 roku wybrany posłem na sejm z województwa sieradzkiego.

 

Urodzony prawdopodobnie około 1760 roku, zmarł  dnia 25 XII 1820 w Kluczewsku. Jego żoną (ślub dnia 30 VI 1788, Rzejowice (obecnie woj. łódzkie)) była  Marcjanna Maria Przerębska h. Nowina