Koprusza

Kaplica cmentarna w Kopruszy

Kaplica cmentarna w Kopruszy jest jednym z bardziej tajemniczych i elektryzujących miejsc w obrębie Gminy Kluczewsko... Skryta wśród drzew i ...
Sacrum

KGK019 Kapliczka w Kopruszy

Kapliczka w Kopruszy na przydrożnym drzewie ...
Koprusza- historia miejscowosci

Koprusza- historia miejscowości

Do okresu międzywojennego Koprusza była folwarkiem oraz wsią należącymi do Stanowisk, a jej właścicielem był od 1912 roku był Ireneusz ...

Rodzina Czaplickich

Liczni członkowie tej rodziny pisali się z Czaplic (de Czaplice), a ich wsią gniazdową są Czaplice w ziemi ciechanowskiej, w ...

Rodzina Rogóyskich

Rogóscy byli właścicielami Bobrownik na przełomie XVIII i XIX wieku. Ostatnim posiadaczem tych dóbr był zmarły w 1901 roku Alfons ...