Korff Karol

Właściciel Kluczewska w drugiej połowie XVIII wieku.

jak podaje A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.:

Korff h. Gozdawa odmienna, v. Korf, rodzina inflancka; jedna jej gałąź otrzymała w 1692 tytuł baronowski, a inna w 1714 tytuł hrabiowski państwa rzymskiego, oraz w 1716 tytuł hrabiowski państwa niemieckiego;linia baronowska uzyskała zatwierdzenie tego tytułu w Cesarstwie Rosyjskim; z tej familii 1 wojewoda 1634 — 1655.