Depta

Nazwisko, notowane od 1419 roku, pochodzi od wyrazu pospolitego deptać albo od gwarowego depta ‘guzdrała, człowiek robiący coś powolnie’. Mogło to zatem pierwotnie być np. przezwisko osoby wyróżniającej się takim właśnie temperamentem, ale też niekoniecznie – bo ludzi nieraz nazywano przekornie (i dziś czasem na wysokich mówimy dla żartu: mały). W Polsce nazwisko Depta nosi nieco ponad 3,5 tys. osób. Najwięcej z nich jest zameldowanych w Raciborzu (prawie 400), następnie w mazowieckim powiecie wyszkowskim i bliskim naszemu terenowi powiecie radomszczańskim, w pobliżu którego jest także w innych powiatach, również w kłobuckim, skupisko Polaków o tym nazwisku (inne jest w Krakowie i okolicy, jeszcze inne na Lubelszczyźnie). W Wikipedii jedno z haseł poświęcone jest Henrykowi Depcie, specjaliście od edukacji filmowej na Uniwersytecie Warszawskim.
(O gwarowym znaczeniu słowa deptaSłownik gwar polskich, t. 5, z. 3, Kraków 1998, s. 450.)