Chocimowski Marcin s.

Marcin, dziedzic dóbr Rzuchowa 1578, miał synów: Jana, Heronima i Łukasza