Sajdakowski Wawrzyniec

Ksiądz Wawrzyniec Sajdakowski, proboszcz parafii Stanowiska, zmarł w 1870 roku w Stanowiskach (Akt nr 13). Syn Franciszka i Rozalii Dąbrowskiej. Proboszcz Żeleźnicy w 1863 roku.

czytaj dalej

Serwatka Władysław

Proboszcz Parafii Kluczewsko w latach 1928-1939. Urodził się 19 listopada 1898 r. w Porąbce, w powiecie olkuskim. Był synem Feliksa i Wiktorii z Orczyków. W latach 1905–1909 uczęszczał do szkoły elementarnej w Miechowie, a w latach 1910–1914 do gimnazjum w Kielcach. W 1916 r. ukończył kurs pedagogiczny w Olkuszu, po…

czytaj dalej

SIMC

System identyfikatorów i nazw miejscowości- SIMC. Obecnie w katalogu miejscowości funkcjonuje 12 określeń rodzajowych, którym nadano dwucyfrowe symbole: 00 część miejscowości 01 wieś 02 kolonia 03 przysiółek 04 osada 05 osada leśna 06 osiedle 07 schronisko turystyczne 95 dzielnica m. st. Warszawy 96 miasto 98 delegatura 99 część miasta

czytaj dalej

Siwiec Jan

Wieloletni proboszcz parafii Kluczewsko- od 1958r do 1986 roku, zmarł w 1993r a pochowany jest wśród swoich parafian na cmentarzu w Kluczewsku, nieopodal kaplicy cmentarnej. Jego nagrobek niezależnie od pory roku przyozdabiają kwiaty oraz znicze, zapalane przez parafian. Jan Siwiec pochodził z Pacanowa, urodził się 15 grudnia 1909 r. w…

czytaj dalej

Skórnicki

Skórnicki, według mnie może pochodzić od miejscowości Skórnice w powiecie koneckim, w gminie Fałków.

czytaj dalej

Smółka Marcin

Ksiądz Marcin Smółka- urodzony w 1839, zmarł w 1928 roku (daty zapisane na nagrobku). Dziekan i Proboszcz w Olkuszu tamże pochowany, Wikariusz we Włoszczowie, w Kurzelowie, Będzinie oraz administrator parafii Kluczewsko od 19 VII 1864 roku. Aktywny w czasie Powstania 1863, aresztowany przez władze rosyjskie w Kluczewsku 25 sierpnia 1864…

czytaj dalej

Snopczyński Jan

Proboszcz Parafii Stanowiska w latach 1927-1962. Urodzony 2 czerwca 1892 roku w Chrapowie parafii Czyżów, zmarł 31 stycznia 1967 jako rezydent parafii Stanowiska, pochowany 2 lutego na cmentarzu w Czyżowie. Syn Macieja i Eleonory z d. Kutyda. Link do opracowania na Przedborskim Słowniku Biograficznym. Posługę duszpasterską zaczynał jako wikariusz w…

czytaj dalej

Sobański

Najstarszą formą, do której udało mi się dotrzeć to Sobaniec. Pozostałe pochodzą właśnie od niej, np syn gospodarza o nazwisku Sobaniec, zapisywany był w aktach jako Sobańczyk, jego żona zatem nazywana była Sobańska. Inne forma to Sobczyk. Takie oboczności widzimy w aktach kościelnych i występują w obrębie jednego pokolenia, a…

czytaj dalej

Soborowski Władysław

Właściciel Kopruszy- folwarku należącego do wsi Stanowiska, który kupił go (50 mórg ziemi) od Ireneusza Laskowskiego, właściciela Stanowisk.

czytaj dalej

Stala Adam Teodor

Proboszcz Parafii Kluczewsko od czerwca do września 1928 roku, wcześniej zaś w Drochlinie. Adam Teodor Stala (1928–1945). Urodził się 30 października 1875 r. w Janowie, w powiecie częstochowskim. W latach 1886–1889 uczęszczał do prywatnej szkoły w  Noworadomsku. W roku 1891 rozpoczął naukę w Seminarium Nauczycielskim w Jędrzejowie, które ukończył w…

czytaj dalej

Stanisław X

Ksiądz Stanisław, proboszcz w Stanowiskach w 1521 roku, utrzymuje przy kościele wikarego i ministranta.

czytaj dalej

Stelmach

Nazwisko wywodzące się do zawodu. Stelmach był to dawniej rzemieślnik zajmujący się wyrobem wozów oraz części do wozów.

czytaj dalej

Stępień

Stępień,  1678 rok – w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego stępa ‘urządzenie do tłuczenia, ubijania; pułapka na niedźwiedzia’, też od stąpać ‘kroczyć, iść’. Źródło: Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno- etymologiczny, Wydawnictwo naukowe DWN, Kraków 2001.

czytaj dalej

Stępniewicz Wacław

Ksiądz Stępniewicz Wacław, proboszcz Stanowisk, zmarł w Stanowiskach w 1915 roku (Akt nr 26). Syn Filipa i Marianny Fiutkiewicz.

czytaj dalej

Stodółkiewicz

Ksiądz Stodólkiewicz, proboszcz parafii Kluczewsko w latach 1859-1862. Do sprawdzenia czy jest to Tadeusz Stodółkiewicz, proboszcz parafii Łopuszno od 1795  do 1819.

czytaj dalej

Suliga

Definicja nazwiska Suliga nie jest prosta do określenia jednym, encyklopedycznym hasłem. Materiały, które udało mi się zebrać opisane zostały szerzej w rozdziale SULIGA. Jedno jest raczej pewne, nazwisko wywodzi się z terenów Bebelna w powiecie włoszczowskim.

czytaj dalej

Szymczyk

Szymczyk, Szymczak, jest formą pochodną od imienia pochodzenia hebrajskiego Szymon, oznaczającego pierwotnie 'Bóg wysłuchał’. Nazwę osobową Szymczyk odnotowano już w 1607 roku. Źródło: K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 568.

czytaj dalej

Szynkarz

Szynkarz- przestarzałe: osoba prowadząca szynk, piwiarnię, właściciel gospody.

czytaj dalej