Pakos

Oboczność od nazwiska Pakosz, a to Pakosz – 1301 od imion złożonych typu Pakosław. 

czytaj dalej

Pankowski Marian

proboszcz parafii Janina od 1927 roku, proboszcz parafii Kluczewsko od 1923 do 1925, Potok Złoty (1925-1927), Konieczno 1929, Bebelno, b. wikariusz parafii Książ Wielki, Koniemłoty, Beszów. Aresztowany w 1943. 03.06.1943 przetransportowany do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. W 1944 przetransportowany do obozu koncentracyjnego KL Buchenwald, gdzie prawdopodobnie zginął.

czytaj dalej

Pawłowski Józef

Ksiądz Pawłowski Józef, proboszcz parafii Kluczewsko od 1911 roku. Umarł w Drochlinie. Za probostwa księdza Pawłowskiego 20 i 21 maja 1914 roku, ksiądz biskup Łosiński odbył w Kluczewsku wizytę duszpasterską.

czytaj dalej

Piątkiewicz Wojciech

Ksiądz Piątkiewicz Wojciech, proboszcz Januszewic w latach 1728-1765. Sekretarz Kapituły kurzelowskiej. Prezentę dostał od Józefy Dunin Dąbskiej, kasztelanowej, kolatorki, dziedziczki Komornik i Rzewuszyc.

czytaj dalej

Pluciński Józef

Ksiądz Józef Pluciński, proboszcz Kluczewska w latach 1840-43. *** Ciekawym jest, że można znaleźć informację o kilku księżach o tych personaliach. Najbardziej prawdopodobne, iż tym urzędującym w Kluczewsku był opisany niżej Józef Pluciński wikariusz z Nakła. Na te informacje nakierował mnie Pan Cezary Borowski, za co serdecznie mu dziękuję. ***…

czytaj dalej

Prokop

Prokop – imię męskie pochodzenia greckiego, od προκοπή – prokope, „postęp, rozwój”.

czytaj dalej

Putowski Mateusz Wacław

Ksiądz Mateusz Wacław Putowski, proboszcz Januszewic w latach 1695-1719, zmarł w Januszewicach 5 marca 1719 roku (akt nr 2), przeżywszy 50 lat. Pochowany obok kościoła w Januszewicach. Rozpoczął pisać księgę chrztów, również za jego probostwa zaczęto budować drewniany kościół i postawiono go w 1695 roku z środków Kazimierza z Drogomira…

czytaj dalej