Marchaj Tadeusz

Infułat (Potonotariusz Apostolski), KHK. Urodzony 1918, święcenia kapłańskie przyjął w 1945 roku, a posługę rozpoczął w Pińczowie  w 1961 roku jako wikariusz. Proboszcz Parafii Kluczewsko w 1958 roku.  W latach 1972-1995 był proboszczem parafii Świętego Jana Ewangelisty i Apostoła, a następnie dziekanem dekanatu. Zmarł 28.11.2006 r. Obszerny artykuł o Ks. Tadeuszu Marchaju (1918-2006) znajduje…

czytaj dalej

Marszewski Martynian Henryk

Ksiądz Marszewski (Maszewski) Martynian Henryk, proboszcz Stanowisk w 1890 roku. Urodzony w 1835 roku, wstąpił do klasztoru Bernardynów na Karczówce 1852 roku, gdzie złożył śluby w 1859 roku- godność ksiądz, funkcja kaznodzieja. Umarł w Białej, diecezji kujawsko-kaliskiej. Oskarżony przez władze rosyjskie o udział w powstaniu 1863 roku.

czytaj dalej

Michalak Władysław

Duszpasterz parafii Kluczewsko  (ok. 1939‑42), były prefekt–nominat szkoły powszechnej w Kowlu (1939), były wikariusz i prefekt parafii Krzemieniec (1935‑9), były student teologii w Seminarium Duchownym w Łucku (1930‑5). Święcenia kapłańskie otrzymał piętnastego czerwca 1935. Urodzony w Skalbmierzu 29.12.1911. Po niemieckiej i rosyjskiej inwazji Polski w 09.1939 i rozpoczęciu II wojny światowej kapelan Wojska Polskiego. Po klęsce polskiej w 09.1939…

czytaj dalej

Midura

Midura – w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

czytaj dalej

Milewski Michał

Proboszcz Kluczewska od 1812 do 1837 roku. Umarł 23 maja 1837 (akt numer 20) i spoczywa w Kluczewsku. Syn Wincentego i Marianny Tarnawskiej.

czytaj dalej

Mordzyński Edmund

Ksiądz Edmund Mordzyński (Mordziński), proboszcz parafii Stanowiska w 1868 roku. Były gwardjan OO. Bernardynów w Opatowie, potem proboszcz w Łukawie zmarł 1897 r. W 1847 roku kleryk w zgromadzeniu Bernardynów na Karczówce.

czytaj dalej

Moroń

Moroń, pojawia się w aktach jako Morgoń. Morgoń, można podzielić na dwie części, czyli Mor-goń, gdzie mor to mór (zaraza, choroba).

czytaj dalej

Mroczek Antoni

kanonik, honorowy obywatel Kluczewska, urodzony 27 września 1928 roku w Potoczku-parafia Tarłów. Wyświęcony 31 maja 1953 roku. Pracował jako wikariusz w parafiach Drzewica, Momina, Sucha, Gielniów. Proboszcz parafii Kowalków w latach 1965-1972 oraz w latach 1972-2003 w Parafii Stanowiska. Po 2003 roku jako emeryt pozostał rezydentem w Parafii Stanowiska, gdzie…

czytaj dalej