Falkiewicz Józef

Ksiądz Falkiewicz Józef w Stanoiwskach w 1868 roku, umarł w Sandomierzu w 1899 roku. Znalazłem zapis: Wydarzyło się w osadzie Połaniec 8(20) listopada 1889 roku o godz. 10-ej rano… (…) Religijny obrzęd zaślubin celebrował Ksiadz Józef Falkiewicz ze Strzegomia czasowo zastępujący proboszcza.

czytaj dalej

Famatus

Famatus z łac. sławetny, osławiony – w księgach parafialnych i sądowych określenie mieszczan lub średniozamożny rzemieślnik, czasem bogatszy rolnik miejski. W zależności od regionu tytuł ten w księgach metrykalnych mógł być wymienny z „honestus”. Szczególnie w środkowo-zachodniej Polsce, gdzie większość miasteczek składała się głównie z ludności rolniczej.

czytaj dalej

Fogt Tomasz

Proboszcz Parafii Stanowiska od 1922 -1927r. Od 1927 (do minimum 1929) w Parafii Szumsko, dekanat słupski, diecezja sandomierska.

czytaj dalej

Fornal

Od nazwiska zawodu Fornal- w XIX-XX w. najemny robotnik rolny obsługujący konie pracujący nimi w folwarkach, niekiedy zwany też ratajem.

czytaj dalej

Frelek Tomasz

Proboszcz Parafii Kluczewsko w 1877 roku. Obmurował cmentarz grzebalny. W okresie 1890-1892 proboszcz Parafii Złoty Potok.

czytaj dalej