Glossary Term: osoba

Bzowski Jerzy Janota

OjciecJózef Janota BzowskiMatkaWanda Koziełł-PoklewskaWspółmałżonekZofiaDzieciAlicja, Marek