Adamus

Nazwisko przywędrowało na tereny Kluczewska minimum z dwóch miejsc, tj. Dmenina i Bebelna. Pochodzi z łaciny od imienia Adam. Występowały liczne oboczności, w obrębie jednego pokolenia a nawet dzieci z jednego małżeństwa. Często spotykana forma z „J” na początku, i tak mamy: Adamus, Adamiec, Adamusiak, Adamusik, Adamusek, i odpowiednio Jadamus,…

czytaj dalej

Bakalarz

Oboczność od Bakałarz. Bakałarz to: nauczyciel; osoba posiadająca bakalaureat- najniższy stopień naukowy nadawany przez uniwersytety anglosaskie lub dyplom nadawany przez władze uniwersyteckie absolwentom szkół średnich, uprawniający do studiów w szkołach wyższych.

czytaj dalej

Biernawski Rajmund

Ksiądz Rajmund Korczak Biernawski, (w dokumentach występuje tez nazwisko Biernacki), proboszcz Kluczewska w 1863 roku, po jednym roku sprawowania urzędu przeszedł do Włoszczowy gdzie urzędował w latach 1864-1868. Pełnił również funkcję proboszcza w parafii Sączów w latach 1868 – 1895, gdzie był budowniczym obecnego kościoła, i tamże został pochowany. Parafia…

czytaj dalej

Depta

Nazwisko, notowane od 1419 roku, pochodzi od wyrazu pospolitego deptać albo od gwarowego depta ‘guzdrała, człowiek robiący coś powolnie’. Mogło to zatem pierwotnie być np. przezwisko osoby wyróżniającej się takim właśnie temperamentem, ale też niekoniecznie – bo ludzi nieraz nazywano przekornie (i dziś czasem na wysokich mówimy dla żartu: mały). W Polsce nazwisko Depta nosi…

czytaj dalej

Dumin

Dumin i Domin to również oboczności, występujące w obrębie jednego pokolenia w aktach kościelnych. Nie wykluczam, że obie formy są obocznością od szlacheckiego Dunin, które występowało na tych terenach. Przedstawicielem tego rodu była Paulina Dunin Rzuchowska h. Łabędź, żona Maksymiliana Konarskiego właściciela dóbr Kluczewska.  

czytaj dalej

Fornal

Od nazwiska zawodu Fornal- w XIX-XX w. najemny robotnik rolny obsługujący konie pracujący nimi w folwarkach, niekiedy zwany też ratajem.

czytaj dalej

Giec

Giec – gwarowe „goca” oznacza kij, zatem Goc/Giec, to był wojownik uzbrojony we włócznie. Stąd też nazwisko Gocławska, jako oboczność od Giec.

czytaj dalej

Grygiel

Według Stankiewcza: Grygiel – 1539 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

czytaj dalej

Hanyż

Według Stankiewicza: Hanyż – od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna. Odnaleźć można zupełnie inne pochodzenie nazwiska od hanyż (anyż), z botaniki- roślina z rodziny baldaszkowatych, kminek zwyczajny, Curum…

czytaj dalej

Jamróz

Według Stankiewicza: Jamróz – od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży

czytaj dalej

Kłudziak

Według Stankiewicza: Kludziak – od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

czytaj dalej

Kotliński

Pierwotna nazwa tego nazwiska to Kotlicki uwieczniona jest w aktach kościelnych. Mimo iż Janusz Stankiewicz podaje: Kotliński – 1397 od nazwy miejscowej Kotlin (kaliskie, gmina Kotlin). to w tym wypadku musimy uwzględnić fakt, iż oboczność Kotliński-Kotlicki występuje w aktach, zaś nazwisko Kotlicki Stankiewicz definiuje tak: Kotlicki – od nazwy miejscowej Chotlice, dziś…

czytaj dalej

Kryczka

Według Rymuta- w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kryc-, por. kryć, kryty, gwarowe kryca ‘żelazo kute’, imię Hryć (Gregorius), niemiecka nazwa osobowa Kritz; od kryczka ‘kapusta, brukiew’. 

czytaj dalej

Lipniak

Nazwisko pochodzi od drzewa- lipy. Obocznościami są Lipczyński, Lipowski itd…

czytaj dalej

Midura

Midura – w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

czytaj dalej

Moroń

Moroń, pojawia się w aktach jako Morgoń. Morgoń, można podzielić na dwie części, czyli Mor-goń, gdzie mor to mór (zaraza, choroba).

czytaj dalej

Pakos

Oboczność od nazwiska Pakosz, a to Pakosz – 1301 od imion złożonych typu Pakosław. 

czytaj dalej

Prokop

Prokop – imię męskie pochodzenia greckiego, od προκοπή – prokope, „postęp, rozwój”.

czytaj dalej

Skórnicki

Skórnicki, według mnie może pochodzić od miejscowości Skórnice w powiecie koneckim, w gminie Fałków.

czytaj dalej