Biernawski Rajmund

Ksiądz Rajmund Korczak Biernawski, (w dokumentach występuje tez nazwisko Biernacki), proboszcz Kluczewska w 1863 roku, po jednym roku sprawowania urzędu przeszedł do Włoszczowy gdzie urzędował w latach 1864-1868. Pełnił również funkcję proboszcza w parafii Sączów w latach 1868 – 1895, gdzie był budowniczym obecnego kościoła, i tamże został pochowany. Parafia…

czytaj dalej

Breszka Janusz

Urodzony w  1963 (Chęciny), wyświęcony 1990, em. od 2016, zmarł w dniu 21 grudnia 2017, były proboszcz parafii Kuczków i Kluczewsko. Pochowany został w Chęcinach.

czytaj dalej

Cukrowski Wawrzyniec

Ksiądz Cukrowski Wawrzyniec, proboszcz Januszewic w latach 1765-1768, wcześniej wikary w Czarńcy. Prezentę dostał od Andrzeja Wierusz Niemojewskiego właściciela Komornik i Rzewuszyc. Umarł 31 sierpnia 1768 roku (akt numer 2) a pochowany został na cmentarzu w Januszewicach.

czytaj dalej

Cybulski Wincenty

Proboszcz Parafii Stanowiska w 1921,22 roku (1919-1923). Wcześniej w latach 1913-1915 proboszcz w Kuczkach pod Radomiem i w Bardo po 1924 roku.

czytaj dalej

Dąbrowski Wincenty

Ksiądz Dąbrowski Wincenty, proboszcz w latach 1850-1859, kościół w Kluczewsku pokrył Gontem, wyszedł do Poręby Górnej.

czytaj dalej

Deleński Maciej

Ksiądz Maciej Deleński, proboszcz Januszewic od 1720 do 1728 roku, kiedy to zmarł 9 lipca. Pochowany we Włoszczowie. Za jago probostwa, 30 kwietnia 1720 roku odbyła się konsekracja nowo wybudowanego kościoła. Konsekracji dokonał Paweł Wójcikowicz- kustosz i oficjał kurzelowski. z upoważnienia biskupa Szembeka, w obecności Jana z Lubrańca Dąbskiego, kasztelana,…

czytaj dalej

Falkiewicz Józef

Ksiądz Falkiewicz Józef w Stanoiwskach w 1868 roku, umarł w Sandomierzu w 1899 roku. Znalazłem zapis: Wydarzyło się w osadzie Połaniec 8(20) listopada 1889 roku o godz. 10-ej rano… (…) Religijny obrzęd zaślubin celebrował Ksiadz Józef Falkiewicz ze Strzegomia czasowo zastępujący proboszcza.

czytaj dalej

Fogt Tomasz

Proboszcz Parafii Stanowiska od 1922 -1927r. Od 1927 (do minimum 1929) w Parafii Szumsko, dekanat słupski, diecezja sandomierska.

czytaj dalej

Frelek Tomasz

Proboszcz Parafii Kluczewsko w 1877 roku. Obmurował cmentarz grzebalny. W okresie 1890-1892 proboszcz Parafii Złoty Potok.

czytaj dalej

Gacia Tadeusz

Ksiądz Tadeusz Gacia, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – literatura rzymska, profesor KUL.

czytaj dalej

Głodkowski Tadeusz

Proboszcz Parafii Małoszów, Pałecznica, Kluczewsko (1986-1995) i Kostomłoty (1995-2003). Zmarł w  82 roku życia i 56 roku kapłaństwa.

czytaj dalej

Jakób z Pławna

Ksiądz Jakób (sic) z Pławna, proboszcz parafii Stanowiska w 1607 roku, postarał się o wyciąg akty erekcyjnego z księgi Joannis de Lasco (1521r.). W 1619 roku, konsystorz kurzelowski, upomina go by chrzcielnicę trzmał zamkniętą i aby w ciągu 6 miesięcy postarał się o wikarego. Przedstawia zatem Grzegorza, Wojciecha Kanaszka (Janaszka)…

czytaj dalej

Jan Szpakiewicz

Ksiądz Szpakiewicz, proboszcz parafii Kluczewsko w latach 1877-1880, wykonał w kościele posadzkę kamienną. W 1880 prawdopodobnie proboszcz we Włoszczowie. Do sprawdzenia czy to ksiądz Jan Szpakiewicz, proboszcz Link do zdjęć grobu księdza Jana Szpakiewicza. Istnieje też inny ksiądz o tym nazwisku: 1878 ks. Jan Szpakiewicz, powstaniec 1863 roku, więziony, w…

czytaj dalej

Karbowiak Piotr

Urodzony w 1921 roku, zmarł 25.10.1997 roku, pochowany w Krzyżanowicach skąd pochodził. Proboszcz Parafii Stanowiska w latach 1962-1972, proboszcz Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Odechowie 1972-1981,

czytaj dalej

Krakowczyk Szymon

Ksiądz Szymon Krakowczyk, proboszcz parafii Stanowiska w 1735 roku. Poddziekani kurzelowski, zmarł w 1748 roku.

czytaj dalej

Łącki Andrzej Zygmunt

Proboszcz na parafii Stanowiska od 1637 roku, który prezentę otrzymał od Jana de Nadole Łąckiego, rekomendarzem wówczas był ksiądz Jan Rogowski.

czytaj dalej

Marchaj Tadeusz

Infułat (Potonotariusz Apostolski), KHK. Urodzony 1918, święcenia kapłańskie przyjął w 1945 roku, a posługę rozpoczął w Pińczowie  w 1961 roku jako wikariusz. Proboszcz Parafii Kluczewsko w 1958 roku.  W latach 1972-1995 był proboszczem parafii Świętego Jana Ewangelisty i Apostoła, a następnie dziekanem dekanatu. Zmarł 28.11.2006 r. Obszerny artykuł o Ks. Tadeuszu Marchaju (1918-2006) znajduje…

czytaj dalej

Marszewski Martynian Henryk

Ksiądz Marszewski (Maszewski) Martynian Henryk, proboszcz Stanowisk w 1890 roku. Urodzony w 1835 roku, wstąpił do klasztoru Bernardynów na Karczówce 1852 roku, gdzie złożył śluby w 1859 roku- godność ksiądz, funkcja kaznodzieja. Umarł w Białej, diecezji kujawsko-kaliskiej. Oskarżony przez władze rosyjskie o udział w powstaniu 1863 roku.

czytaj dalej

Michalak Władysław

Duszpasterz parafii Kluczewsko  (ok. 1939‑42), były prefekt–nominat szkoły powszechnej w Kowlu (1939), były wikariusz i prefekt parafii Krzemieniec (1935‑9), były student teologii w Seminarium Duchownym w Łucku (1930‑5). Święcenia kapłańskie otrzymał piętnastego czerwca 1935. Urodzony w Skalbmierzu 29.12.1911. Po niemieckiej i rosyjskiej inwazji Polski w 09.1939 i rozpoczęciu II wojny światowej kapelan Wojska Polskiego. Po klęsce polskiej w 09.1939…

czytaj dalej