Brzost

Wiąz górski, w. szorstki, brzost (Ulmus glabra Huds.) – gatunek drzewa należący do rodziny wiązowatych (Ulmaceae). Jest gatunkiem pospolitym w całej Polsce. Występuje także na Bałkanach, Krymie, Kaukazie i w Azji Mniejszej. Link do hasła Brzost na Wikipedii.

dowiedz się więcej

Famatus

Famatus z łac. sławetny, osławiony – w księgach parafialnych i sądowych określenie mieszczan lub średniozamożny rzemieślnik, czasem bogatszy rolnik miejski. W zależności od regionu tytuł ten w księgach metrykalnych mógł być wymienny z „honestus”. Szczególnie w środkowo-zachodniej Polsce, gdzie większość miasteczek składała się głównie z ludności rolniczej.

dowiedz się więcej

Honestus

Honestus- z łac. uczciwy,  rolnik z małego miasteczka, rzemieślnik wiejski. W zależności od regionu tytuł ten w księgach metrykalnych mógł być wymienny z „famatus”. Szczególnie w środkowo-zachodniej Polsce, gdzie większość miasteczek składała się głównie z ludności rolniczej.

dowiedz się więcej

Kasztelan

Senatorski urząd w dawnej Polsce obok: Wojewodów, Kasztelanów większych, Kasztelanów mniejszych, Kasztelanów konarskich i Ministrów. Żona Kasztelana to kasztelanowa, syn-kasztelanic, a córka kasztelanka.

dowiedz się więcej

Kultura Łużycka

Kultura, która rozwijała się od około 1350/1300 lat p.n.e. do około 500/400 lat p.n.e. Najbardziej znanym przykładem osady ukształtowanej w kulturze łużyckiej jest Biskupin.Link do hasła na Wikipedii znajduje się tutaj.

dowiedz się więcej

Łan

Dawna jednostka podziału pól wspólnoty w średniowiecznej Europie Zachodniej. Na przestrzeni lat i w zależności od miejsca występowania Łan rózni sie pod względem powierzchni. W dużym uproszczeniu można przyjąć: 1Łan=30 morg=17ha lub 1Łan=48 morg=24ha;

dowiedz się więcej

Przydatek

Nazwa przymiarki, dodatki, a także przydatki czy przymierki oznacza kawałki ziemi najczęściej dwumorgowej wielkości. Przydzielano je chłopom, którzy na mocy nakazu uwłaszczeniowego otrzymali ziemię mało urodzajną.

dowiedz się więcej

SIMC

System identyfikatorów i nazw miejscowości- SIMC. Obecnie w katalogu miejscowości funkcjonuje 12 określeń rodzajowych, którym nadano dwucyfrowe symbole: 00 część miejscowości 01 wieś 02 kolonia 03 przysiółek 04 osada 05 osada leśna 06 osiedle 07 schronisko turystyczne 95 dzielnica m. st. Warszawy 96 miasto 98 delegatura 99 część miasta

dowiedz się więcej

Tatarczuch

Rodzaj ciemnego, słodkiego chleba (często nazywanego też plackiem) wypiekanego z mąki gryczanej. Wpisany został na listę produktów tradycyjnych województwa śląskiego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wypiekany i popularny jest w okolicach Częstochowy i Radomska. Legenda głosi, że wypiek chleba gryczanego zapoczątkowali jeńcy tatarscy, sprowadzeni w te strony, a dokładniej…

dowiedz się więcej

TERYT

Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju. Rejestr urzędowy podziału terytorialnego Polski, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Składają się na niego: TERC- System identyfikatorów i nazw JEDNOSTEK PODZIAŁU TERYTORIALNEGO; SIMC-System identyfikatorów i NAZW MIEJSCOWOŚCI; BREC-System REJONÓW STATYSTYCZNYCH I OBWODÓW SPISOWYCH; NOBC-System identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań; ULIC-Centralny katalog ulic;

dowiedz się więcej

Zagrodnik

Zagrodnik z łac.- hortulanus – chłop bezrolny, żyjący tylko z ogrodu. Chłop posiadający niewielki przydział ziemi, niewystarczający do wyżywienia rodziny. Aby przeżyć, musiał najmować się do pracy.

dowiedz się więcej