Czaplicka Tekla

Najstarszy pomnik rodziny Czaplickich w kościele w Stanowiskach jest własnie dedykowany Tekli Czaplickiej. Wyszła ona za Leonarda Macharzyńskiego w 1795 roku. Zmarła 1809 roku.

dowiedz się więcej

Czaplicki Jan h. Lubicz

Jan, w 1759 r. dziedzic dóbr Rogienice i Ogarki, miał synów: 1) Michała, vicesgerenta grodzkiego chęcińskiego 1773 r., komornika granicznego sandomierskiego 1785 r., a w 1793 r. skarbnika chęcińskiego i kawalera orderu św. Stanisława, ożenionego z Agnieszką Przybylską, który pozostawił syna Filipa, dziedzica dóbr Łapczyna Wola, w gub. sandomierskiej, wylegitymowanego…

dowiedz się więcej

Czaplicki Kazimierz

Właściciel wsi Niedospielin, z którego to inicjatywy i funduszów w latach 1773-1776 powstał kościół tamże. Kazimierz Czaplicki wojski zakroczymski w 1774 roku nabył od Anny z Mileckich Bobrownickiej wieś Dobromierz koło Przedborza.

dowiedz się więcej

Czaplicki Michał h. Lubicz

Michał Czaplicki, herbu Lubicz, właściciel Stanowisk, które nabył w 1790 roku od Potockich. Urodził się około 1743 roku, vicesgerent grodzki chęciński w 1773 roku, komornik graniczny sandomierski od 1785, a od 1793 roku skarbnik chęciński, kawaler ordery Św. Stanisława. Był komisarzem Sejmu Czteroletniego z powiatu chęcińskiego województwa sandomierskiego do szacowania…

dowiedz się więcej

Laskowski Jan Ireneusz h. Korab

Ostatni dziedzic Stanowisk, mąż Eugenii Benedykty Czaplickiej. Ślub odbył się w 1911 roku w Częstochowie. Był synem MIchała Józefa Laskowskiego z Laskowa herbu Korab i Zofii Helcel z Rzędowic herbu Sztersztyn. Ze związku z Eugenią urodzili się: Michał Kacper Marian Laskowski; Anna Maria Laskowska; Karol Ryszard Laskowski;

dowiedz się więcej