KGK021 Figura świętego Franciszka w Stanowiskach

Figura świętego Franciszka w Stanowiskach przedstawia postać świętego na postumencie z polnych głazów. Święty Franciszek przedstawiony jest tutaj w klasycznym ujęciu, to znaczy ubrany jest w brązowy habit z kapturem, przepasany białym sznurem z trzema węzłami. Kapliczka została wybudowana w 1930 roku 1.

Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

Głowa świętego posiada charakterystyczną tonsurę, czyli fryzurę polegająca na wygoleniu części włosów, co symbolizować miało koronę cierniową. U stóp Franciszka znajduje się czaszka, symbolizująca pokutę i umartwienie. W lewej dłoni trzyma krzyż, zaś prawa wzniesiona ukazuje stygmaty.

Fot. Mariusz Suliga, 2018r.
Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

[1] Ks. Tadeusz Gacia- „Szkice z przeszłości Stanowisk”, 2019 rok.